fbpx
Overgangsconsulent Noord-Holland

Algemene voorwaarden

Overeenkomst

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die Overgangsconsulent Noord-Holland levert. Door onze dienst in te huren, gaat u met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Diensten

Met onze dienst krijgt u kennis over of persoonlijke begeleiding tijdens de overgang. Overgangsconsulent Noord-Holland biedt advies, coaching en training op het gebied van de overgang. Uitgebreide informatie over onze dienst vindt u op de website (en die informatie is onderdeel van deze overeenkomst). Voor onze dienst wordt een vergoeding gevraagd in de vorm van een uurtarief. Wij behouden ons het recht voor de dienstverlening te beëindigen als u in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Contact

U kunt van onze diensten gebruikmaken door contact op te nemen in persoon, via mail, een berichtendienst of telefonisch. U krijgt dan van ons een prijsindicatie en eventuele gegevens die nodig zijn. Als u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten, kan dat altijd. Geef dit in persoon, via mail, berichtendienst of telefonisch aan.

Betaling

Het heeft de voorkeur dat betaling direct plaats vindt. Dit kan contant of per bank. Mocht dit niet lukken dan dient de factuur binnen 14 dagen voldaan te zijn. Het geldende uurtarief staat op de website. Mocht de factuur niet binnen 14 dagen voldaan zijn dan wordt er een rente berekend. En de eventuele incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Indien een consult niet binnen 48 uur is geannuleerd wordt dit consult in rekening gebracht.

Privacy

Overgangsconsulent Noord-Holland behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Mocht u hierover vragen hebben, lees dan de privacy verklaring.

Aansprakelijkheid

U gebruikt onze dienst voor eigen risico. Overgangsconsulent Noord-Holland is niet aansprakelijk voor onverhoopte schade die u als gevolg van het gebruik van onze diensten mocht lijden.

Intellectuele Eigendomsrechten

Overgangsconsulent Noord-Holland verspreidt materiaal dat met intellectuele eigendomsrechten is beschermd. Het is niet toegestaan delen van het materiaal openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren.

Klachtenregeling en geschillen

Als u een klacht heeft, laat het dan alstublieft weten. Stuur uw klacht naar info@overgangsconsulentnoordholland en u ontvangt een reactie. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar of Hoorn.

Opgesteld op 21 januari 2021