fbpx
Overgangsconsulent Noord-Holland

Consult

Wat gebeurt er tijdens een consult

Aan het begin van het consult wordt uw hoofdvraag vastgesteld en nagegaan wat u uit het consult wilt halen. De volgende onderwerpen kunnen besproken worden: slaap, voeding, werk, bewegen, stress, sociale activiteiten en hobby’s. De fasen van de overgang worden uitlegd en er wordt besproken in welke fase u zich op dit moment bevindt. Daarna worden de verbanden tussen dit alles uitlegd. Hierdoor gaat u beter begrijpen wat er allemaal in uw lijf gebeurt, hoe dit komt en hoe u ermee om kan gaan. Aan het einde van het consult krijgt u een advies mee wat is afgestemd op uw hoofdvraag. Een consult duurt een uur. Vooraf krijgt u een vragenlijst toegestuurd met het verzoek om deze in te vullen. Met de antwoorden in de vragenlijst vindt de voorbereiding op het consult plaats, dit om het helemaal op uw situatie af te stemmen.

Uw bloeddruk wordt tijdens het consult gemeten aangezien deze in de overgang verhoogd kan zijn. Het is belangrijk om dit in de gaten te houden in verband met het risico op hart- en vaatziekten. In sommige gevallen kan de bloedsuiker ook gecontroleerd worden.

Een afspraak maken

U heeft voor een consult geen verwijzing nodig van een arts en u kunt direct een afspraak maken via maak een afspraak. Een consult wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door uw aanvullende verzekering. U kunt op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding terugvinden hoe dat bij uw verzekering geregeld is. Consulten kunnen op de praktijk zelf plaats vinden. Indien gewenst kan dit ook online.

Aanvullende informatie

Overgangsconsulent Noord-Holland is aangesloten bij de Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten (VVOC). Ik ben in het bezit van een geaccrediteerd diploma als verpleegkundig overgangsconsulent. Dit diploma wordt erkend door de gynaecologen van de Dutch Menopause Society (DMS). De nascholingen van de VVOC en DMS worden door mij gevolgd.