fbpx
Overgangsconsulent Noord-Holland

De overgang

Een belangrijke periode in het leven van een vrouw

De overgang is een belangrijke periode die iedere vrouw op een gegeven moment meemaakt en al rond het 40ste jaar kan starten. Het is merkbaar aan onder andere onregelmatige menstruaties, opvliegers, gewichtstoename, hoofdpijn, stemmingswisselingen, hartkloppingen, slecht slapen en gewrichtsklachten. Deze overgangsklachten zijn bij een klein aantal vrouwen afwezig en bij een kleine groep zijn zij zeer hinderlijk. Er zijn verschillende fasen tijdens de overgang. De menopauze is het moment van de laatste menstruatie, gemiddeld op de leeftijd van 52 jaar. Dit is pas vast te stellen nadat er een jaar geen menstruatie is geweest.

Oorzaak van de overgang

De overgang wordt veroorzaakt door het niet meer tot rijping komen van de eicellen. Een meisje wordt geboren met één miljoen eiblaasjes. Rond het 35ste levensjaar zijn dit er nog ongeveer 100.000 om hierna in grotere snelheid af te nemen. Op het moment van de menopauze zijn dit er nul. Er kan sprake zijn van een vervroegde overgang, hierover kunt u onderaan deze pagina lezen. Door de overgang komen er minder vrouwelijke hormonen vrij. Dit geeft allerlei veranderingen op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Het is belangrijk om deze veranderingen te herkennen en te erkennen, om zo goed mogelijk door deze periode heen te komen. De overgang kan voor veel vrouwen een tijd van bezinning zijn. Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk?

Aandacht voor de overgang

De overgang is een beladen onderwerp. We hebben het er liever niet over. Het is niet sexy, het staat voor ouder worden, afgeschreven zijn. Onbekend maakt onbemind, tijd om daar verandering in aan te brengen! Na de overgang is er ook een leven en dat is vaak een heel mooi leven. Er kan tijdens de overgang sprake zijn van nare overgangsklachten. Het is dan niet een kwestie van niet zeuren en doorgaan, echter van hulp zoeken bij een overgangsconsulent. Aan een heleboel klachten kan wat gedaan worden. In andere landen worden vrouwen die in de overgang zijn als wijze vrouwen gezien, als vrouwen met aanzien. Laten wij hier een voorbeeld aan nemen en dit hier ook voor elkaar krijgen.

De overgang verdient het om meer aandacht te krijgen. Het is de omgekeerde pubertijd. Over de pubertijd wordt veel gesproken, het komt aan de orde in de biologielessen. Het is een geaccepteerd gespreksonderwerp. Waarom is dit niet het geval bij de overgang? Het is net zo belangrijk. Zeker om je goed voor te bereiden en om gezond en fit ouder te worden.

Drie jaargangen. Wie heeft er met de overgang te maken?

Vervroegde overgang

Sommige vrouwen hebben met een vervroegde overgang te maken. De menstruatie, die voorheen normaal was, stopt dan voor het veertigste levensjaar. Dit wordt premature ovariële insufficiëntie (POI) genoemd, voorheen prematuur ovarieel falen (POF). POI/POF heeft vaak een onbekende oorzaak. Een operatie, bestraling en/of chemotherapie kunnen het veroorzaken. Aangezien er bij deze behandelingen het risico van een vervroegde overgang bestaat, is het belangrijk hier vooraf goede informatie over te krijgen. Vrouwen die goed voorbereid zijn begrijpen wat er gebeurt en kunnen hierdoor beter omgaan met de gevolgen. Een vervroegde overgang brengt allerlei consequenties met zich mee. Zo kan het zijn dat een kinderwens niet meer vervult wordt. Dit kan veel verdriet veroorzaken. Tevens kan het hebben van overgangsklachten op jonge leeftijd voor onbegrip bij leeftijdgenoten zorgen, waardoor soms eenzaamheid ontstaat. Het risico op hart- en vaatziekten, osteoporose en dementie neemt door een vervroegde overgang flink toe. Om deze risico’s te verkleinen is goede informatie belangrijk. Wilt u meer weten over de vervroegde overgang? Maak een afspraak.